Informace o škole

  ZUŠ duchovní hudby byla založena za účelem výchovy a vzdělávání mladých hudebníků a zpěváků zejména pro potřeby chrámových kůrů ve Frýdku – Místku a jeho okolí. Škola působí ve Frýdku – Místku od roku 1995. Původním záměrem bylo založit malou školu, ale zájem o vzdělávání byl již od počátku překvapivě veliký, školu v současné době navštěvuje více než 220 žáků a prostory školy již neumožňují kapacitu navyšovat. Škola proto zřídila jedno odloučené pracoviště v Základní škole ve Skalici, kde poskytuje vzdělávání v oboru hra na klavír.

  Zřizovatelem školy při jejím vzniku bylo Arcibiskupství Olomoucké. Po vzniku Biskupství Ostravsko-opavského byly předány zřizovatelské pravomoci na toto biskupství s ohledem na územní působnost.

  Vzdělávání je poskytováno v oborech: hra na: flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a v sólovém zpěvu.

  Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační (odbornou způsobilost) předpoklady požadované zákonem č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). Škola je zapsána v síti škol a je příjemcem státní dotace určené MŠMT na vzdělávání. Škola působí na ul. Československé armády 481 v Místku, v roce 2011 prošla celkovou rekonstrukcí a poskytuje vzdělání v moderních prostorách vybavených veškerými učebními prostředky potřebnými pro vzděláváni v hudebním oboru.

  budova budova2-big reditelna
  ucebna ucebna2 varhany-zed

  Vytisknout